ORRA BRANN

 

står for Object Register & Risk Assessment og er et web-basert verktøy for dokumentasjon etter kravene i forskrifter for brann- og internkontroll.

 

De fleste kommunale foretak i Oslo har tatt verktøyet i bruk.

 

ORRA-brann er eiet av Oslo Forsikring.

 

Internett-brannbok

 

Generelt kan man si at ORRA BRANN har sitt utspring i ORRA (Object Register and Risk Assessment database). ORRA ble i utgangspunktet designet for å være en bygningsdatabase internt for Oslo Forsikring (OF), og er et forsikrings – risikovurderingsverktøy.

 

Behovene har utviklet seg etter hvert, og ORRA er nå tilgjengelig for alle eiendomsforvaltere i Oslo Kommune gjennom ORRA WEB

 

 

ORRA BRANN henter en del grunndata fra ORRA.

 

I tillegg til å samle teknisk og organisatorisk informasjon, er også ORRA BRANN et rapporterings- og avviksbehandlingssystem, og en plass for systematisk risikovurdering. Videre vil man enkelt kunne legge de planlagte aktivitetene inn i et ”årshjul”, slik at man har full oversikt (….og en påminnelse).

 

 

 

Jeg har bistått Undervisninsgbygg med opplæring og implementering av verktøyet og har gjennomført over 100 kurs for administrasjon og vaktmester/driftspersonell.

 

ORRA er det samme som ABIS-air, (Les mer her) men man har i Oslo valgt å kalle det ORRA.

 

 

Kurset tar sikte på å gi en innføring i bruk av systemet, kombinert med praktiske innspill til gjennomføring av risikoanalyse, med tilhørende handlingsplan, etter krav i brannforebyggende forskrift og internkontroll forskrift.

 

Det er utarbeidet et kurs for administrativt ansatte, og et kurs for opperativt ansatte. (Vaktmester, renholdleder mv.)

 

 

Jeg har utarbeidet maler i ORRA til bruk i Oslo skolene i forbindelse med utarbeidelse av lokale instrukser etter brannforebyggende forskrift.

 

Jeg har revidert brukerhåndboken som ligger tilgjengelig for brukerne av Undervisninsgbygg sin del av ORRA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved